EXIT38-מאמרים

הזמן האפור

כאשר נכנסים לעסקה בכל תחום, יש את הזמן בין הרגע שעשית את הצעד הראשון או שמת את השקל הראשון, עד הרגע שבו אתה יודע שעשית עסקה טובה. אני קורא לזמן הזה הזמן האפור! הזמן האפור הוא הסיבה העיקרית למה כדאי קודם כל לבחון את האופציה של רכישת עסק פעיל לפני שחושבים להקים אחד מאפס. כאשר Read more about הזמן האפור[…]