צהרון ילדים בשרון

למסירה צהרון במקום מסודר עם רשיון,

מוניטין של 9 שנים, עובד מעולה ורווחי.

שעות פעילות 12:00-17:00

מצוייד מלא למתן מענה עד 60 ילדים!

ליווי מלא, מתאים לאנשים שאוהבים ילדים.

החזר השקעה תוך שנה (קבלת העסק עם ילדים רשומים לשנה הבאה)

שכירות: 8,200

מחיר נדרש: 340,000

מס' מודעה 163